Birebir Sigorta Ümit Çelik
Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.


 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Yeminli Mali Müşavir
Mühendis
Mimar
Doktor 

Sİzİ ArayalIm