Birebir Sigorta Ümit Çelik
Zorunlu Sigortalar

Zorunlu Sigortalar

Zorunlu sigortalar, yasal düzenlemelerle yaptırılması zorunlu tutulmuş sigortalardır ve üçüncü şahıslara karşı sorumlu olunan veya doğal afetler sonucu oluşan kimi zararlarda, mağdurların zararlarının karşılanması, milli servetin korunması, sosyal fayda ve güvenliğin sağlanması için, sigorta sistemi kullanılarak oluşturulmuş bir tedbir olarak düşünülmelidir.

Zorunlu Sigortalar


- Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)
- Deprem Sigortası (DASK)
- Tüpgaz Sorumluluk Sigortası
- Tehlikeli Madde Sorumluluk Sigortası
- Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası
- Otobüs yada Öğrenci Servisleri Zorunlu Koltuk sorumluluk Sigortası
- Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
- Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
- Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Sİzİ ArayalIm